Śnieżnik (1425 m n.p.m.)

Śnieżnik Kłodzki to najwyższy i najbardziej znany szczyt Masywu Śnieżnika, pasma górskiego, w którym ulokowane jest Międzygórze. Jest to również najwyższe wzniesienie całych Sudetów Wschodnich. Jego bezleśny szczyt i zbocza stanowią siedlisko rzadkich i chronionych roślin (piętro alpejskie) i leżą w obrębie powołanego w latach 60. Rezerwatu Przyrody „Śnieżnik Kłodzki”. To jeden z pięciu rezerwatów przyrody leżących na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.

Już w połowie XIX stulecia góra wabiła turystów osławionymi wschodami i zachodami słońca widocznymi ze szczytu, tak samo jest i teraz. Szczyt Śnieżnika to również świetny punkt widokowy, z którego można podziwiać okoliczne szczyty i pasma górskie po polskiej i czeskiej stronie granicy. Przy wyjątkowo dobrej widoczności ze Śnieżnika widać nawet oddalone o ok. 100 km szczyty Karkonoszy.

W ostatnich latach XIX stulecia na szczycie góry wzniesiono kamienną wieżę widokową, będącą jednocześnie niewielkim schroniskiem, która na najbliższych kilkadziesiąt lat jeszcze bardziej podniosła walory turystyczne tego miejsca. Niestety, w 1973 roku piękną, cylindryczną budowlę wysadzono w powietrze z uwagi na jej zły stan techniczny grożący zawaleniem.

W wyniku starań Związku Gmin Śnieżnickich wieża ma zostać odbudowana, gotowy jest już projekt, przewidujący wykorzystanie do budowy kamiennych bloków pozostałych po pierwotnej wieży, oraz – w górnej części konstrukcji – elementów szklanych i metalowych.

Multimedia