Czechosłowackie fortyfikacje z lat 1935 – 1938


Po dojściu Hitlera do władzy szybko pogorszyły się stosunki dyplomatyczne między Republiką Czechosłowacką a Niemcami. W wyniku rosnącego poczucia zagrożenia w Czechosłowacji w 1935 roku wzdłuż granicy ruszyła budowa potężnego systemu fortyfikacji.

O skali przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że w ciągu trzech lat zbudowano łącznie ponad 10 tysięcy schronów, w tym ok. 250 ciężkich (dla porównania: osławiona Linia Maginota składała się z ok. 5800 obiektów). Do końca 1939 roku planowano wybudować łącznie ponad 16 000 schronów. Budowa czechosłowackich fortyfikacji została przerwana we wrześniu 1938 roku w związku z naciskami rządów Francji i Anglii i przyjęciem przez prezydenta Beneša ultimatum układu monachijskiego. Efekt całego tego wysiłku przeszedł więc bez walki w ręce Rzeszy. Jedyne militarne działania, jakie odbyły się na terenie umocnień, to późniejsze niemieckie próby artyleryjskie na niektórych schronach.

Dzisiaj fortyfikacje należą do najbardziej znanych atrakcji turystycznych Czech. Jedne z najsilniejszych i najciekawszych umocnień znajdują się w odległości zaledwie ok. 25 km od Międzygórza. Są to Artyleryjska Grupa Warowna Bouda (okolice Mladkova) oraz Obszar Forteczny Kraliky. Wzdłuż fortyfikacji prowadzą szlaki turystyczne. W sezonie udostępnione do zwiedzania są podziemne fragmenty fortyfikacji. Warto nadmienić, że informacje dla turystów są podawane również w języku polskim, zarówno na terenie fortyfikacji jak i na stronie internetowej.

W lecie odbywają się tutaj rekonstrukcje bitewne,

Multimedia